sand

By:Ntokozo Thembani

Usekela Mqondisi emnyangweni wezamanzi nokuthuthwa kwendle Kulesifundazwe uZanele Msimang uthi Mukhulu umonakalo odalwa abantu abamba inhlabathi ngendlela engekho emthethweni.

UMsimang usho lokhu njengoba bebambe umhlangano nezinhlaka ezahlukene ngenhloso yokubacobela ngolwazi mayelana nokumbhiwa kwenhlabathi ngendlela engekho emthethweni nobanjelwe oLundi enyakatho nesifundazwe.

Uthi bakhethe ukuhambela kulendawo njengoba beqhuba umkhankaso wabo wokuhambela umphakathi ukuxoxisana nezinhlaka zezokuphepha ngendima abangayidlala ukubopha abantu abenza lokhu.

UMsimang uthi ikhona imgudu okufanele abantu bayilandele uma befuna ukumba inhlabathi emfuleni ezindaweni abahlala kuzona.

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter