MEC Nomusa Ncube

By:Ntokozo Thembani

Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho kanye nezokuvakasha esifundazweni uNomusa Dube-Ncube uthi inkulu indima edlalwa ezokuvakasha ukuthuthukisa impilo yabantu.

uDube-Ncube usho lokhu njengoba kuqhubeka umcimbi wokugubha i-World Tourism Day ebanjelwe eHowick maphakathi nesifundazwe.

Uthi isiqubulo sokugubha lolusuku sithi “Tourism and Jobs a better future for all”.

U-Dube-Ncube uthi bafuna ukuqinisa izinhlelo zokwandisa amathuba omsebenzi.

Khonamanjalo usihlalo wekomoti lezokuvakasha ephalamede likazwelonke uSupra Mahumapelo uthi kubalulekile ukuthi kusetshenziswe izindawo ezisemakhaya.

Uthi kulezinsuku ezimbili ezedlule bahambele izindawo ezahlukene kulendawo ngenhloso yokubona ukuthi bangasifaka kuphi isandla ukuthuthukisa lendawo kwezokuvakasha.

u-Mahumapelo uthi maduzane bazothula uhlelo noluzobhekana ngqo nokukhuculula ezokuvakasha ezindaweni ezisemakhaya.

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter