afrisam

By:Menelisi Ndwandwe

Inkosi uSikhosiphi Mdluli yase Manyavu Tradition Council ithi ukuthulwa komtholampilo endaweni yaseNkanyezini kusho ukuthuthuka kwendawo.

LoMtholampilo wakhiwe inkampani yezokwakha iAfri Sam ngokubambisana nomnyango wezempilo kanye nowezokumbiwa phansi.

iNkosi uMdluli ikhulume nezindaba ze Vuma 103 ngenkathi kwethulwa umtholampilo kulendawo eseMkhambathini maphakathi nesifundazwe.

Uthi indawo yaseNkanyezini izohlomula kakhulu kanti nezindleko zizoncipha kumalunga omphakathi obekumele ehambe amabanga amade uma efuna ukuthola usizo lwezempilo.

Amalunga oMphakathi waseNkanyezini athi ayengazi ayoke alibone usuke lapho ayobe enoMtholampilo eduze nabo.

LoMphakathi ongaphansi KoMasipala Umkhambathini, maphakathi nesifundazwe, uhlomule ngomtholampilo wesimanje.

iVuma 103 ikhulume nezikhamuzi zalendawo lapho bekuvulwa khona loMtholampilo owakhiwe inkampani yezokwakha, iAfri Sam ngokubambisana noMnyango wezimpilo kanye nowezokumbiwa phansi.

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter