women's month bannerBY: ANDILE MOSHOESHOE

Inhlangano ebusayo i-ANC esifundazweni ithi abantu besifazane kumele babungazwe ngokuthi bathuthukiswe ngokomnotho, baxhaswe futhi emabhizinisini abo.

Lokhu kuza njengoba elakleli libungaza usuku lwabantu besifazane namhlanje.

Kulolusuku, kusuke kukhunjulwa bonke abesifazane ababa nesandla ekwenzeni iNingizimu Afrika kube izwe elingcono.

Okhulumela iANC esifundazweni uRichardo Mthembu uthi kuhle nokubona abantu besifazane bebekwa ezikhundleni eziphezulu njengoba behlezi bekhombisa ukusebenza ngokuzikhandla.

UMthembu uphinde wanxusa abantu ukuba basebenzisane ukulwa nezinkinga esikhungethe abantu besifazane.

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter